Svenska Turismkyrkan öppnar sina dörrar i Kerrala

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

2059 40155 Teilen

Kerrala, Indien
Kyrkhoherden Daniel Biel har officiellt öppnat dörrarna från den nya Svenska Turismkyrkan i Kerrala. Från och med 2017 flyttar härmed Sjukhuskyrkan från Skåne till Kerrala för att bilda den nya trosamfunden. Kyrkoherden Daniel Biel ser fram emot att hans två komministrar Sven R. och Jean-Claude M. ska så småningom följa till Kerrala för att börja med dessa nya uppgifter.
En presskonferens är planerad i Malmö i Januari 2017. Så att mer informationer följer efteråt.

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

loading Biewty