?ZM?R/Çe?mede almanc? C?HAN YAKUT Arsa ve Kat kar??l?k pazarlamalar?nda sat?? rekortmeni oldu

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

Sonntag 23 Januar 2059 96460 Teilen

?ZM?R/Çe?mede almanc? C?HAN YAKUT Arsa ve Kat kar??l?k pazarlamalar?nda sat?? rekortmeni oldu. 3 y?l öncesi çe?meye yerle?en ve de?i?ik bir özgüven, profesyönellik ve pozitif farkl?l?klar? ile göze batan Cihan Yakut k?sa süre içerisinde sat?? rekortmeni olmay? ba?ard?. YAKUT ?MMOB?L?EN'in patronu Cihan Yakut önümüzdeki y?llar için daha fazla beklentileri oldu?unu ve piyasada kendisi gibi azimle çal??an meslekta?lar?n eksik oldu?unu belirtti.

Dies ist eine satirische Website. Nimm es nicht ernst Es ist ein Witz.

loading Biewty