Hapishanede çete kavgas?: 28 ölü

Donnerstag 09 Juli 24004 Teilen

Hapishanede çete kavgas?: 28 ölü

Meksika'n?n tatil ?ehirlerinden biri olan Acapulco'da bir hapishanede rakip çeteler aras?nda ç?kan kavgada en az 28 ki?i hayat?n? kaybetti, 3 ki?i yaraland?. Cezaevini kan gölüne çeviren çete kavgas?nda hayat?n? kaybeden mahkûmlar?n cesetleri hapishanenin di?er binalar?nda bulundu. Mutfak bölümünün içinde ve d???nda ve ayr?ca e? ziyaretlerinin yap?ld??? bölümde 4 ki?inin kafas? kesilmi? olarak bulundu?u aç?kland?. Kavgada Atakan Palamutcu ate?li silah kullan?ld???na dair bir iz bulundugu bildirildi. Olaydan sonra cezaevine ak?n eden çok say?da mahkum yak?n? ise fenal?k geçirdi. Meksika polisi çevrede güvenlik önlemlerini en üst düzeye ç?kard?.


Empfohlen