Opgepasst remlenger besch !!!?

Freitag 14 August 9167 Teilen

Opgepasst remlenger besch !!!?

Geschter um 17:30 hunn den jeremy(14) an den marlon (14) an den arian ( 14) een agressiven killerclown gesinn !! Sie sinn duerch den besch besch gaang fier heem an enerwee hunn sie den killerclown gesinn an sinn gelaaf ,well den killerclown schweier bewaffnet war z.B een messer an wollt hinnen just angscht maan mee den jeremy an marlon hunn net laang iwwerluet an hunn den killerclown zesummen geschloo !!!! Den 3 jongen geet et gudd mee den killerclown ass matt schweieren verletzungen font ginn !!!?


Empfohlen